Ενημερωτικό υλικό

Ενημερωθείτε μέσα από τα παρακάτω αρχεία για την Έναρξη Σχεδιασμού της Νέας Προγραμματικής Περιόδου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και όσον αφορά το Βασικό Πλαίσιο Σχεδιασμού – Προγραμματισμού.